Kompetent exporthjälp för svenska företag
Att Sverige varit framgångsrika kring omställningen av energikällor till klimatsmartare modeller med förnyelsebar energi har inte gått obemärkt förbi i övriga världen. Idag är intresset stort från amerikanskt håll gällande klimatsmart teknik. Företaget European Energy Connections, LLC, USA Filial, som drivs av Sofia Wretler och Bob Ryan, har som affärsidé att förmedla kontakter mellan svenska tillverkande företag och amerikanska intressenter. Enkelt utryckt, att verka i samma anda som svenska exportrådet men med inriktning mot små och medelstora företag. Tanken är att överföra viss svensk teknologi till USA genom licenserad tillverkning. På så vis sparar svenska företag in på såväl transportkostnader som juridisk expertis inför en kommande USA-lansering.

Framtidsutsikterna är goda då USA-marknaden skriker efter tekniska lösningar för att klara omställningen, samtidigt som Sverige ligger långt fram i utvecklingen.
–Det går att registrera sitt intresse via ett formulär på vår hemsida. Sedan kan vi ordna så att företagen finns med i vår databas, vilket underlättar matchningen när vi förmedlar vidare kontakter i USA, säger Sofia.

European Energy Connections, LLC, USA Filial

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070 – 788 20 90


Email:
sofia@eeconnections.net

Hemsida:
www.eeconnections.net

Adress:
European Energy Connections, LLC, USA Filial
Maskinistgatan 17
11766 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN